Gielt Band

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass Plécken erlaabt.

All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an doraus Kompott oder Gebees ze kachen, de Jus auszepressen oder domat eng Taart ze baken.

D’Saach huet awer een Hoken: Plécken, ouni d’Erlabnes vum Proprietär ze hunn, ass verbueden. D’Léisung? D’Aktioun „Gielt Band“, déi de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung zesumme mam Syndikat vun de Lëtzebuerger Stied a Gemengen (Syvicol) an d’Liewe geruff huet.

D’Gemeng huet mam giele Band d’Uebstbeem gezeechent, deenen hir Friichte vun der Ëffentlechkeet gepléckt däerfe ginn.

Déi intaktiv Kaart mat den Uebstbeem aus der Weiler Gemeng fannt der hei: 

L’action «Gielt Band»: Ici, la cueillette est autorisée.

Les kilos de fruits mûrs qui chaque année pourrissent sous les arbres dans les vergers, les jardins et sur les places publiques, c’est tout simplement du gaspillage. Le remède est facile: ramasser et cueillir ces pommes, poires, prunes etc. et en faire une compote ou de la confiture, en presser le jus ou faire une tarte.

Mais il y a un hic: la cueillette sans autorisation du propriétaire est interdite. La solution? L’action «Gielt Band» que le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a lancée en collaboration avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol). 

 La commune a marqué les arbres fruitiers dont ils sont les propriétaires et dont les fruits peuvent être récoltés par le public par le ruban jaune.

Vous trouvez la carte interactive ici: 

Dernière modification le 19.08.2022

Des articles de la même catégorie

Info – SOS Détresse

Info – SOS Détresse

D'SOS Détresse frëet sech, Iech am Kader vun dem 45. Jubiläum vun SOS Détresse ze invitéieren fir eis akademesch Sëtzung ënnert der Schiermherrschaft vun der Madamm Corinne Cahen, Ministesch fir Famill an Integratioun a fir d’Groussregioun.

lire plus
Aller au contenu principal